Styrelse för Paranordic 2021  
      Ersätt (##) i adressen med @
  Ordförande Markus Pallari, Kiruna ordforande(##)paranordic.se
  Kassör Kalle Olsson, Boden karlv.olsson(##)gmail.com
  Sekreterare Oscar Espling, Luleå  
  Ledamot Tommy Sandberg, Luleå  
  Ledamot Jörgen Berglund, Holmsund  
  Ledamot Roger Määtä, Sjulsmark  
  Suppleant Peter Backman, Boden  
  Övriga:    
  Valberedning Peter Backman  
    Tommy Sandberg  
       
  Revisor Niklas Olsson  
  Revisorssuppleant Tommy Westerlund