Styrelse för Paranordic 2019  
      Ersätt (##) i adressen med @
  Ordförande Kalle Olsson, Boden ordforande(##)paranordic.se
  Kassör Björn Karlsson, Råneå bjorn.karlsson(##)bkconsult.se
  Ledamot Oscar Espling, Luleå  
  Ledamot Markus Pallari, Kiruna  
  Suppleant Jörgen Berglund, Holmsund  
  Övriga:    
  Valberedning Peter Backman peter-backman(##)telia.com
    Tommy Sandberg  
       
  Revisor Niklas Olsson  
  Revisorssuppleant Tommy Westerlund