Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller andra ärenden som rör skärmflygning!

Telefon till:
klubbens ordförande Markus Pallari:
070 316 91 17
klubbens kassör Kalle Olsson, 070 316 91 17

Epostkontakt med styrelseledamöter: Se sidan
Styrelse.

Vår allmänna/webbansvariges mailadress: info(##)paranordic.se Byt ut (##) mot @

Länk till vår Facebooksida